ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000007
วานนี้ 000009
เดือนนี้ 000157
เดือนก่อน 000094
ปีนี้ 002974
ปีก่อน 004346

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : [28 พ.ค. 64]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [28 พ.ค. 64]
  รายงานผลการให้บริการกองทุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลโนนเปือย ต.ค.63-มี.ค.64 : [13 พ.ค. 64]
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่วงเม.ย.63-มี.ค.64 : [13 พ.ค. 64]
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล : [5 พ.ค. 64]
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 : [5 พ.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล : [5 พ.ค. 64]
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 : [28 เม.ย. 64]
  ควบคุมภายใน : [28 เม.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร