องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 โทรศัพท์ 045583271-2 โทรสาร 045583272 e - mail [email protected]

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00004
วานนี้ 00021
เดือนนี้ 00064
เดือนก่อน 00563
ปีนี้ 02589
ปีก่อน 05284
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 7 ก.ย. 2566(ดู 12) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 7 ก.ย. 2566(ดู 8) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ส.ค. 2566(ดู 10) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอนหวาย ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ส.ค. 2566(ดู 8) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอนหวาย ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ส.ค. 2566(ดู 9) 
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 27 ก.ค. 2566(ดู 30) 
  ทะเบียนประวัติถนน - 10 ก.ค. 2566(ดู 39) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร - 30 มิ.ย. 2566(ดู 43) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล - 14 พ.ย. 2565(ดู 126) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย - 6 ต.ค. 2565(ดู 159) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 6 ต.ค. 2565(ดู 130) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 3 ต.ค. 2565(ดู 155) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (สอบ)ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 3 ต.ค. 2565(ดู 149) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 14 ก.ย. 2565(ดู 153) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 7 ก.ย. 2566(ดู 8) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 7 ก.ย. 2566(ดู 9) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ส.ค. 2566(ดู 11) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอนหวาย ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ส.ค. 2566(ดู 11) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอนหวาย ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ส.ค. 2566(ดู 9) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 29 มิ.ย. 2566(ดู 9) 
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566 - 1 เม.ย. 2566(ดู 56) 
  จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-26
  จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-26
  จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-26
  จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-26
  จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-21
  จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่บ้านหนองมุที หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25

ภาพกิจกรรม

วันพระราชทานธงชาติไทย (ดู 6)

ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ (ดู 14)

ช่องทางแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ

ช่องทางแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ (ดู 28)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มสตรีทอเสื่อกก (ดู 647)

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ (ดู 538)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู 717)

แนะนำวิธีและขั้นตอนการปลูกดอกดาวเรือง ให้ออกดอกระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2560 (ดู 794)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการตรวจสอบภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [28 ก.ย. 2566]
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญสมันที่ 3 ประจำปี 2566 : [13 มิ.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66) : [29 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย รอบ 12 เดือน : [29 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ งานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2566 : [25 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566รอบ 6 เดือน : [19 เม.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 : [17 เม.ย. 2566]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาน พ.ศ.2566 : [7 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 : [7 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ