องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 โทรศัพท์ 045583271-2 โทรสาร 045583272 e - mail [email protected]

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00015
วันนี้ 00016
วานนี้ 00020
เดือนนี้ 00376
เดือนก่อน 00591
ปีนี้ 02236
ปีก่อน 04139
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 - 11/2567 - 18 เม.ย. 2567(ดู 16) 
  การเผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ 2540 - 18 เม.ย. 2567(ดู 16) 
  การขึ้นทะเบียนสนุขและแมว เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2567 - 13 มี.ค. 2567(ดู 59) 
  "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยใสสะอาด 2567" และ"งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)" - 1 ก.พ. 2567(ดู 244) 
  ร่วมประเมินความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย - 26 ม.ค. 2567(ดู 246) 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 4 ต.ค. 2566(ดู 322) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย พ.ศ. 2566 - 4 ต.ค. 2566(ดู 351) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร - 30 มิ.ย. 2566(ดู 459) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล - 14 พ.ย. 2565(ดู 448) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย - 6 ต.ค. 2565(ดู 467) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 6 ต.ค. 2565(ดู 438) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 3 ต.ค. 2565(ดู 549) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (สอบ)ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 3 ต.ค. 2565(ดู 565) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 14 ก.ย. 2565(ดู 517) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 7 ก.ย. 2566(ดู 298) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 7 ก.ย. 2566(ดู 294) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ส.ค. 2566(ดู 293) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอนหวาย ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ส.ค. 2566(ดู 305) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอนหวาย ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 24 ส.ค. 2566(ดู 291) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 29 มิ.ย. 2566(ดู 289) 
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566 - 1 เม.ย. 2566(ดู 362) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู 5)

การแข่งขันกีฬาตำบลโนนเปือยประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู 35)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มสตรีทอเสื่อกก (ดู 956)

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ (ดู 831)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู 1381)

แนะนำวิธีและขั้นตอนการปลูกดอกดาวเรือง ให้ออกดอกระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2560 (ดู 1704)

ดาวน์โหลดใหม่

  คู่มือการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป : [22 เม.ย. 2567]
  คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน : [22 เม.ย. 2567]
  ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเปือยใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) : [22 เม.ย. 2567]
  รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) : [22 เม.ย. 2567]
  ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย : [22 เม.ย. 2567]
  ช่องทางแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ : [15 ก.พ. 2567]
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมันสามัญสมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 : [5 ก.พ. 2567]
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2567 : [1 ก.พ. 2567]
  การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน : [24 ม.ค. 2567]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ