องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ งานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2566   25 เม.ย. 2566 61
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์เด็กวัดบูรพาโนนเปือย   25 ก.พ. 2565 114
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม   25 ก.พ. 2565 119
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักกะย่า   25 ก.พ. 2565 91
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ งานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2564   14 ต.ค. 2564 117
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564   14 ต.ค. 2564 83