องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 11

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
การโอนงบประมาณประจำปี 2566   10 มิ.ย. 2567 13
รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน   5 เม.ย. 2567 16
แผนการดำเนินงาน 2567   15 ธ.ค. 2566 17
รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566รอบ 12 เดือน   3 พ.ย. 2566 24
รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566รอบ 6 เดือน   19 เม.ย. 2566 284
แผนการดำเนินงาน 2566   26 ธ.ค. 2565 92
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.2564-มี.ค.2565)   6 เม.ย. 2565 163
แผนการดำเนินงาน 2565   7 ม.ค. 2565 173
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2564   3 ธ.ค. 2564 148
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2563   15 ธ.ค. 2563 463
แผนการดำเนินงาน 2564   25 ต.ค. 2563 145
แผนการดำเนินงาน 2563   22 พ.ย. 2562 330
แผนการดำเนินงาน 60   22 พ.ย. 2561 442
แผนการดำเนินงาน 2562   9 พ.ย. 2561 333