องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

งานควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 14

งานควบคุมภายใน วันที่ โหลด
การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   24 ม.ค. 2567 291
แจ้งการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   21 ธ.ค. 2566 265
การตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   29 ก.ย. 2566 256
แจ้งนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจภายใน   29 ก.ย. 2566 249
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   29 ก.ย. 2566 96
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567   29 ก.ย. 2566 75
การตติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   9 ม.ค. 2566 68
ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ   16 ก.ย. 2565 85
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   15 พ.ย. 2564 209
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน   30 เม.ย. 2563 381
ควบคุมภายใน 2562   2 ธ.ค. 2562 471