องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 15

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ปี 2564   15 เม.ย. 2565 78
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ปี 2565 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564   13 เม.ย. 2565 84
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย   7 เม.ย. 2565 67
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)   5 เม.ย. 2565 65
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ธ.ค.2564)   5 ม.ค. 2565 63
รายงานผลการให้บริการกองทุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลโนนเปือย ต.ค.63-มี.ค.64   13 พ.ค. 2564 230
การจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562   1 ต.ค. 2562 270
การจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)   1 ต.ค. 2562 265