องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566   7 เม.ย. 2566 89
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565   7 ต.ค. 2565 81
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ปี 2564   15 เม.ย. 2565 149
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ปี 2565 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564   13 เม.ย. 2565 171
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย   7 เม.ย. 2565 141
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)   5 เม.ย. 2565 139
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ธ.ค.2564)   5 ม.ค. 2565 144
รายงานผลการให้บริการกองทุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลโนนเปือย ต.ค.63-มี.ค.64   13 พ.ค. 2564 325
การจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562   1 ต.ค. 2562 349
การจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)   1 ต.ค. 2562 345