องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

โครงการซ่อมแซมถนนนาสะเเบง-โนนเปือย-กุดปลาดุก

โครงการซ่อมแซมถนนนาสะเเบง-โนนเปือย-กุดปลาดุก... วันที่ 20 ต.ค. 2566 (ดูู 45)

กิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วัดบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4

ผู้บริหารและคณะพร้อมกับชาวบ้านตำบลโนนเปือยร่วมกิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วัดบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4   เมื่อวันที่  14 ตุลาคม พ.ศ. 2566... วันที่ 16 ต.ค. 2566 (ดูู 32)

กิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วัดบ้านสุขสว่าง

ผู้บริหารและคณะพร้อมกับชาวบ้านตำบลโนนเปือยร่วมกิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วัดบ้านสุขสว่าง หมู่ที่ 8 ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566... วันที่ 8 ต.ค. 2566 (ดูู 40)

วันพระราชทานธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทย  วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให..... วันที่ 28 ก.ย. 2566 (ดูู 47)

กิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วันบ้านกุดปลาดุก

ผู้บริหารและคณะพร้อมกับชาวบ้านตำบลโนนเปือยร่วมกิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วัดบ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566... วันที่ 16 ก.ย. 2566 (ดูู 39)

ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่

ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่... วันที่ 7 ก.ย. 2566 (ดูู 60)

กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5 ส.

กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5 ส. เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาทรรามาธิปบดีฯ (กิจกรรมจิตรอาสาทำความสะอาด Big Cleanning Day) ณ วัดบ้านโนนเปือน ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 28 ก.ค. 2566 (ดูู 94)

"โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปีงบประมาร 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยร่วมกับสมาชิกสภาพร้อมผู้นำหมู้บ้าน อสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง ปลูกป่าเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ณ.วัดป่าบ้านดอนหวาย ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566... วันที่ 23 มิ.ย. 2566 (ดูู 75)

QR Code

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม... วันที่ 18 เม.ย. 2566 (ดูู 83)

สำรวจพื้นที่ถนนรอบดอนปู่ตาบ้านผักกะย่า หมู่ที่2

สำรวจพื้นที่ถนนรอบดอนปู่ตาบ้านผักกะย่า หมู่ที่2... วันที่ 10 เม.ย. 2566 (ดูู 75)

สำรวจพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 14

สำรวจพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 14... วันที่ 6 เม.ย. 2566 (ดูู 68)

การแข่งขันกีฬาตำบลโนนเปือย ประจำปี พ.ศ.2566

การแข่งขันกีฬาตำบลโนนเปือย ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566... วันที่ 31 มี.ค. 2566 (ดูู 156)

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ 2. หลักการและเหตุผล  การชะล้างพังทลายของหน้าดินเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผิวดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ำไหลบ่า ทำให้สูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์ มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู..... วันที่ 14 ก.ย. 2565 (ดูู 476)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับเด็กๆเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในห้องเรียน... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 125)

​โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”

​โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   1. ชื่อโครงการ :  โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉ..... วันที่ 17 ส.ค. 2565 (ดูู 260)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยร่วมกับ อสม. ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง บริเวณพื้นที่ในตำบลโนนเปือย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยร่วมกับ อสม. ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง บริเวณพื้นที่ในตำบลโนนเปือย... วันที่ 12 ส.ค. 2565 (ดูู 56)

อบต.โนนเปือยออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีประชาชนร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร

วันที่ 17 มิถุนายน 2565  เวลา 10.30 น.  นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายบุญจันทร์ บาระชล หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีประชาชนร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ว่าที่พักอาศัยบริเวณที่นาของผู้ร้องได้..... วันที่ 17 มิ.ย. 2565 (ดูู 237)

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผนดิน ปีงบปนะมาน พ.ศ. 2565

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร 1. ชื่อโครงการ  :  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 2.  หลักการและเหตุผล          &nbs..... วันที่ 25 พ.ค. 2565 (ดูู 440)

ประชุมคณะกรรมการ สปสช.

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ครั้งที่2/2565 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เพื่อรายงานสถานะการเงิน และพิจารณาโครงการ ปีงบประมาณ 2565... วันที่ 23 พ.ค. 2565 (ดูู 181)

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และะตระหนักเรื่องอันตรายของการคลอกก่อนกำหนด

วันที่ 3 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยได้ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด รวมถึงการปฏิบัติตัวของแม่ การดูแลรักษาสุขภาพ การได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์และเพียงพอตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงเมื่อเกิดมาเป็นท..... วันที่ 3 เม.ย. 2565 (ดูู 65)