ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 14 พ.ย. 2565 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 6 ต.ค. 2565 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 6 ต.ค. 2565 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 ต.ค. 2565 47
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (สอบ)ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 ต.ค. 2565 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 14 ก.ย. 2565 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 31 ส.ค. 2565 89
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5 ส.ค. 2565 81
การขยายการกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 1 ก.ค. 2565 96
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น 15 มิ.ย. 2565 91
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มิ.ย. 2565 99
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย 10 มิ.ย. 2565 87
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 3 ก.พ. 2565 194
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 3 ก.พ. 2565 183
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 31 ม.ค. 2565 210
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ(สอบ) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 31 ม.ค. 2565 190
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 11 ม.ค. 2565 189
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง 4 ม.ค. 2565 150
สรุปผลการดำเนินงานจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 15 ต.ค. 2564 64
แนวทางการป้องกันโรคลัมปีสกิน 25 พ.ค. 2564 389
การให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 14 พ.ค. 2564 67
ป้องกันภัยไข้เลือดออก ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 6 พ.ค. 2564 75
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม 28 เม.ย. 2564 299
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม 1 เม.ย. 2564 299
การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล COVID - 19 ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 17 ก.พ. 2564 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 2563 311
ขอประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถาม 1 ก.ค. 2563 428
คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 10 มิ.ย. 2563 281
คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคโควิด - 19 12 มี.ค. 2563 246
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกตอบต.โนนเปือย 27 ม.ค. 2563 513