องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 6

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป   22 เม.ย. 2567 13
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน   22 เม.ย. 2567 12
คู่มือปฎิบัติงานการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย   1 ต.ค. 2564 171
คู่มือปฎิบัติงาน ด้านช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย   1 ต.ค. 2564 188
คณะทำงาน ITA ของอบต.โนนเปือยประจำปี 2563   31 มี.ค. 2563 421
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   22 พ.ย. 2561 687