องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566   7 ต.ค. 2565 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1   30 ธ.ค. 2564 230
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565   15 ต.ค. 2564 170
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2564 77
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)   4 ม.ค. 2564 259
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)   1 ต.ค. 2563 247