องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 12

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง "งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566   4 ม.ค. 2566 19
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570)   2 ธ.ค. 2565 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง "งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)   4 ม.ค. 2565 119
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565)   8 ต.ค. 2564 111
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)   6 ธ.ค. 2561 293
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี   4 ธ.ค. 2561 470
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี   22 พ.ย. 2561 381