องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายอุทิศ ไทยอาษา
นายช่างโยธาปฏิบัติงานรักษาการ ผอ.กองช่าง
เบอร์โทร : 080 169 9519


นายอุทิศ ไทยอาษา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 080 169 9519


นายธีระพงษ์ บุตทศ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 062 721 1889


นายณัฐพล มานาเสียว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 093 103 8376


นายประยูร พรมลี
พนักงานสูบน้ำ
เบอร์โทร : 098 919 0732


นายเดชา ศรีมันตะ
พนักงานสูบน้ำ
เบอร์โทร : 087 945 5927


นายทุ่ง ดาวเรือง
หนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 088 475 5581