องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 14

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย (ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)   31 มี.ค. 2565 78