องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 7

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566   3 มี.ค. 2566 54
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy   3 มี.ค. 2566 50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง "งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566   4 ม.ค. 2566 81
คู่มือประมวลจริยธรรม 2566   8 ธ.ค. 2565 53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประจำปี 2565   4 ม.ค. 2565 176
นโยบายไม่รับของขวัญ   4 ม.ค. 2565 158
งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ปี 2564   7 มิ.ย. 2564 134
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.โนนเปือย   22 พ.ย. 2561 449
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านทุจริตของ อบต.โนนเปือย   26 พ.ค. 2560 267