องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน   24 เม.ย. 2567 22
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน   18 ต.ค. 2566 21
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย รอบ 12 เดือน   29 เม.ย. 2566 158
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2565 158
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย รอบ 12 เดือน   30 ก.ย. 2564 127
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี พ.ศ.2562   11 ต.ค. 2562 318