องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: แผนการอัตรากำลัง

แผนการอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566
 
วันที่ : 8 ตุลาคม 2563   View : 432