องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 7

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ พนักงาน พ.ศ. 2567   24 เม.ย. 2567 18
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ พนักงาน พ.ศ. 2567   24 เม.ย. 2567 17
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาน พ.ศ.2565 ประจำเดือนเมษายน   26 พ.ค. 2565 131
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติที่มิชอบของข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   26 พ.ค. 2565 147
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ พนักงานจ้าง 1 ต.ค.2564-31 มี.ค.2565   8 เม.ย. 2565 172
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565   4 เม.ย. 2565 151
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ พนักงานจ้าง 1 เม.ย.2564-30 ก.ย.2564   5 ต.ค. 2564 183
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาน พ.ศ.2564   30 ก.ย. 2564 130
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ พนักงานจ้าง 1 ต.ค.2563-31 มี.ค.2564   5 เม.ย. 2564 191
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่วงเม.ย.63-มี.ค.64   6 ต.ค. 2563 304
สรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   30 เม.ย. 2563 316