องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 7

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566   20 ต.ค. 2566 25
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาน พ.ศ.2566   7 เม.ย. 2566 97
ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566   7 มี.ค. 2566 58