องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 6

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-583271-2
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.nonpuoy.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ อบต. Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
126 หมู่ 14 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
View : 807