องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
การอบรมและให้ความรู้ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้ที่ของรัฐ   3 มี.ค. 2566 62
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566   1 ก.พ. 2566 63
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565   22 เม.ย. 2565 155