องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 4

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   22 เม.ย. 2567 10
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2567   22 เม.ย. 2567 13
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   10 เม.ย. 2565 161