องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 3

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66)   29 เม.ย. 2566 143
การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน   1 พ.ค. 2563 356