องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 7

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมันสามัญสมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1   5 ก.พ. 2567 138
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2567   1 ก.พ. 2567 173
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดนนเปือย สมันวิสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่1   22 ม.ค. 2567 145
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญสมันที่ 3 ประจำปี 2566   13 มิ.ย. 2566 152
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1   17 เม.ย. 2566 122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง กำหนดประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567   16 มี.ค. 2566 66
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1   15 ก.พ. 2566 73
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2   15 ก.พ. 2566 51
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565   8 ก.พ. 2566 56
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564   25 มิ.ย. 2565 170
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   24 มิ.ย. 2565 140
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   20 มิ.ย. 2565 154
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   18 มิ.ย. 2565 186
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   16 มิ.ย. 2565 260
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   12 มิ.ย. 2565 146
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   2 มิ.ย. 2565 139
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   7 เม.ย. 2565 150
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2   7 เม.ย. 2565 126
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   14 มี.ค. 2565 110
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก   4 ม.ค. 2565 133
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยสมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2564   15 ก.พ. 2564 153