องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 13

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง กำหนดประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567   16 มี.ค. 2566 3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564   25 มิ.ย. 2565 95
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   24 มิ.ย. 2565 67
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   20 มิ.ย. 2565 81
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   18 มิ.ย. 2565 82
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   16 มิ.ย. 2565 107
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   12 มิ.ย. 2565 70
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   2 มิ.ย. 2565 53
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   7 เม.ย. 2565 74
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2   7 เม.ย. 2565 57
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   14 มี.ค. 2565 53
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก   4 ม.ค. 2565 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยสมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2564   15 ก.พ. 2564 57