บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 13

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564   25 มิ.ย. 2565 73
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   24 มิ.ย. 2565 50
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   20 มิ.ย. 2565 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   18 มิ.ย. 2565 61
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   16 มิ.ย. 2565 67
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   12 มิ.ย. 2565 53
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   2 มิ.ย. 2565 32
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   7 เม.ย. 2565 56
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2   7 เม.ย. 2565 41
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   14 มี.ค. 2565 37
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก   4 ม.ค. 2565 41
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยสมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2564   15 ก.พ. 2564 38