องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 เม.ย. 2566 87
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2565 65
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีพ.ศ.2564   11 ก.พ. 2565 171
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564   3 ก.พ. 2565 204
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565   1 ก.พ. 2565 188
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 170
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 155
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 153
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   1 ต.ค. 2563 263
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1-2   10 เม.ย. 2563 635
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ต.ค. 2562 2551
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ อบต.โนนเปือย   11 เม.ย. 2562 332
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2   15 ม.ค. 2562 378
งบแสดงฐานะทางการเงิน 61   22 พ.ย. 2561 539
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1   1 ต.ค. 2561 341