องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีพ.ศ.2564   11 ก.พ. 2565 94
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564   3 ก.พ. 2565 125
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565   1 ก.พ. 2565 95
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 88
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 73
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 75
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   1 ต.ค. 2563 148
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1-2   10 เม.ย. 2563 373
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ต.ค. 2562 1619
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ อบต.โนนเปือย   11 เม.ย. 2562 238
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2   15 ม.ค. 2562 273
งบแสดงฐานะทางการเงิน 61   22 พ.ย. 2561 429
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1   1 ต.ค. 2561 248