รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีพ.ศ.2564   11 ก.พ. 2565 72
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564   3 ก.พ. 2565 108
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565   1 ก.พ. 2565 78
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 68
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 56
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 57
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   1 ต.ค. 2563 123
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1-2   10 เม.ย. 2563 322
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ต.ค. 2562 1327
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ อบต.โนนเปือย   11 เม.ย. 2562 220
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2   15 ม.ค. 2562 247
งบแสดงฐานะทางการเงิน 61   22 พ.ย. 2561 397
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1   1 ต.ค. 2561 230