องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

"สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยใสสะอาด 2567" และ"งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)"


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยใสสะอาด 2567" และ"งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)"

"สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยใสสะอาด 2567" และ"งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)"
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน 1   วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567   View : 172
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :