องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
ที่ 369 / 4 ตุลาคม 2566
เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน 1   วันที่ : 4 ตุลาคม 2566   View : 359
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :