องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน 1   วันที่ : 12 มิถุนายน 2565   View : 133
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :