องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วัดบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4


ออนไลน์ : 7

Gallery :: กิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วัดบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4
ผู้บริหารและคณะพร้อมกับชาวบ้านตำบลโนนเปือยร่วมกิจกรรมการลงอุโบสถ ช่วงเข้าพรรษา ณ. วัดบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4   เมื่อวันที่  14 ตุลาคม พ.ศ. 2566
วันที่ : 16 ตุลาคม 2566   View : 32