องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 126 หมู่ 14 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 โทรศัพท์ 045583271-2 โทรสาร 045583272

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000019
วานนี้ 000022
เดือนนี้ 000469
เดือนก่อน 000348
ปีนี้ 003813
ปีก่อน 004346
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 23 ส.ค. 64(ดู 14) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศุนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ ( e - bidding) - 8 มิ.ย. 64(ดู 32) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - biding ) - 31 พ.ค. 64(ดู 36) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)เลขที่ 1/2564 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย  - 31 พ.ค. 64(ดู 29) 
  ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ ( e - bidding) - 21 พ.ค. 64(ดู 39) 
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - biding ) - 21 พ.ค. 64(ดู 28) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ ( e - bidding) - 18 พ.ค. 64(ดู 37) 

ภาพกิจกรรม

โรคลัมปีสกิน (ดู 40)

13 ตุลาคม 2563 (ดู 138)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มสตรีทอเสื่อกก (ดู 251)

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ (ดู 185)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู 201)

แนะนำวิธีและขั้นตอนการปลูกดอกดาวเรือง ให้ออกดอกระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2560 (ดู 273)

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : [28 พ.ค. 64]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [28 พ.ค. 64]
  รายงานผลการให้บริการกองทุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลโนนเปือย ต.ค.63-มี.ค.64 : [13 พ.ค. 64]
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่วงเม.ย.63-มี.ค.64 : [13 พ.ค. 64]
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล : [5 พ.ค. 64]
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 : [5 พ.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล : [5 พ.ค. 64]
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 : [28 เม.ย. 64]
  ควบคุมภายใน : [28 เม.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร