องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 126 หมู่ 14 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 โทรศัพท์ 045583271-2 โทรสาร 045583272
 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000010
วานนี้ 000014
เดือนนี้ 000155
เดือนก่อน 000602
ปีนี้ 001758
ปีก่อน 004346

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [1 ต.ค. 63]
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล : [29 ก.ย. 63]
  การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา การขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป : [29 ก.ย. 63]
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล : [29 ก.ย. 63]
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย : [29 ก.ย. 63]
  แบบขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ : [12 มิ.ย. 63]
  แบบขึ้นทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด : [12 มิ.ย. 63]
  แบบขึ้นทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด : [12 มิ.ย. 63]
  แบบฟรอมเงินออมวันละบาท : [12 มิ.ย. 63]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร