องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 126 หมู่ 14 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 โทรศัพท์ 045583271-2 โทรสาร 045583272

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000010
วานนี้ 000016
เดือนนี้ 000000
เดือนก่อน 000624
ปีนี้ 003858
ปีก่อน 002689
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

การบริหารทรัพยากรบุคลล

อำนาจหน้าที่

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี