การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   26 เม.ย. 64 29
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   4 ม.ค. 64 19
คำสั่งแบ่งงาน   30 เม.ย. 63 1059
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ   30 เม.ย. 63 185