ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 ก.ย. 62 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์) 20 ก.ย. 62 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.57-001 บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 - บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 62 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR 2530 W 13 ก.ย. 62 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 9 ก.ย. 62 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 ก.ย. 62 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 ก.ย. 62 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 ก.ย. 62 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 ก.ย. 62 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.57-001 บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 - บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย. 62 13
แบบ บก. 01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.57-001 บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 - บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 62 14
ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.57-001 บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 - บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 62 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.57-014 บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเปือย - บ้านซ่งแย้ ตำบลคำเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ส.ค. 62 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 26 ส.ค. 62 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.57-001 บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 - บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค. 62 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 21 ส.ค. 62 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ (NR-Preblend) สายทาง ยส.ถ.57-006 บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 14 - บ้านผักกะย่า หมู่่ที่ 2 ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ส.ค. 62 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 16 ส.ค. 62 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวพิวเตอร์ 9 ส.ค. 62 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.57-014 บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเปือย - บ้านซ่งแย้ ตำบลคำเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ส.ค. 62 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ (NR-Preblend) สายทาง ยส.ถ.57-006 บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 14 - บ้านผักกะย่า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ส.ค. 62 17
แบบ บก. 01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.57-014 บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเปือย - บ้านซ่งแย้ ตำบลคำเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ส.ค. 62 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 31 ก.ค. 62 12
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.57-014 บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเปือย - บ้านซ่งแย้ ตำบลคำเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ก.ค. 62 12
แบบ บก. 01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ (NR-Preblend) ยส.ถ.57-006 บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 14 - บ้านผักกะย่า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ค. 62 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 9 ก.ค. 62 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 ก.ค. 62 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 24 มิ.ย. 62 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 21 มิ.ย. 62 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา 21 มิ.ย. 62 15