อัลบั้มภาพ

งานเกษียณ คุณครูมณทิรา ยอดสวาท ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม

... วันที่ 1 ต.ค. 62 (ดูู 39)

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีงบประมาณ 2560

ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตตำบลโนนเปือยทุกท่าน เริ่มตั้งเเต่เดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560  ขอให้ทุกท่านมาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย... วันที่ 25 พ.ค. 61 (ดูู 207)

กิจกรรมการลด การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

กิจกรรมการลด การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ... วันที่ 3 ต.ค. 60 (ดูู 321)

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ได้จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของกา..... วันที่ 3 ต.ค. 60 (ดูู 1351)

ตำบลโนนเปือยรักษ์ธรรม 24 -28 ธันวาคม พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยจัดอบรม “โครงการตำบลโนนเปือยรักษ์ธรรม” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 24 -28 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ ลานปฏิบัติธรรมดอนปู่ตาบ้านโนนเปือย  โดยมีประชาชนทั้งในเขตตำบลโนนเปือย และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมการอมรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก... วันที่ 3 ต.ค. 60 (ดูู 497)

วันเด็กแห่งชาติ ตำบลโนนเปือย 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักกะย่า โดยมีท่านนายกประสาท กองศรีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย  เป็นประธานในการจัดงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน ผู้บริห..... วันที่ 3 ต.ค. 60 (ดูู 540)

กลุ่มสานสุ่มไก่

กลุ่มสานสุ่มไก่ ... วันที่ 3 ต.ค. 60 (ดูู 362)

กลุ่มสตรีทอเสื่อกก

กลุ่มสตรีทอเสื่อกก ... วันที่ 3 ต.ค. 60 (ดูู 324)

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ ... วันที่ 3 ต.ค. 60 (ดูู 290)