ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล.pdf
วันที่ : 7 ตุลาคม 63   View : 61