การขยายการกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: การขยายการกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

การขยายการกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน 1   วันที่ : 1 กรกฎาคม 65   View : 55
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :