ขอประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถาม


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ขอประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถาม

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตตำบลโนนเปือย ร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ที่เคยมาใช้บริการ ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย สามารถสแกน QR Code และร่วมตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน 1   วันที่ : 1 กรกฎาคม 63   View : 163
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :