องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ให้บริการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านบ้านดอนหวาย


ออนไลน์ : 7

Gallery :: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ให้บริการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านบ้านดอนหวาย
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ออกให้บริการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านบ้านดอนหวาย นำทีมโดยนายเกรียงไกร เดชพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ร่วมมือกับซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 65   View : 77