13 ตุลาคม 2563


ออนไลน์ : 16

Gallery :: 13 ตุลาคม 2563
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13  ตุลาคม  2563
 
วันที่ : 13 ตุลาคม 63   View : 139